Menu

Foreløbige Corona-retningslinjer i Herfølge Boldklub

image Regeringen kommer igen med nye retningslinjer for at undgå risiko for corona-smitte. Det betyder store ændringer i samfundet, som også påvirker dansk fodbold. Børn og unge under 21 år er dog fritaget, når det gælder foreningslivet.
Tekst: Herfølge Boldklub
24. oktober 2020 kl. 02:31
Nye retningslinjer
Herfølge Boldklub er en del af DBU og derfor følger vi naturligvis myndighedernes retningslinjer og tiltag i kampen mod de stigende smittetal.
Der er en løbende dialog fra DBU og ud til alle os klubber, derfor kan krav og retningslinjer ændre sig, men vi vil sørge for at orientere via alle vores medier.
Fra mandag den 26. oktober sænkes forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 personer, hvilket foreløbigt gælder til og med den 22. november 2020. Det skærpede forsamlingsforbud giver ikke mulighed for at afvikle kampe for aldersgrupperne senior og opefter fra den 26/10 og frem.
BØRN OG UNGE
Børn og unges fodboldaktiviteter kan fortsætte som nu.
Børn og unge under 21 år har fået en dispensation fra forsamlingsforbuddet, når det gælder foreningslivet, så de fortsat må være 50 forsamlet (inkl. træner). Derfor følger fodboldaktiviteter for børn og unge under 21 år de nuværende retningslinjer og kan indtil videre også fortsætte med at spille kampe og stævner som planlagt.
Derudover gælder muligheden for op til 500 siddende tilskuere med spillere og trænere  til kampe og stævner for børn og unge fortsat, hvis man overholder de tilhørende restriktioner.
Indendørs aktiviteter
I skrivende stund er Fodboldens Corona-regler ved at blive opdateret - så indtil den er opdateret afventer vi hvordan vi skal forholde os fx til kravet om mundbind i forbindelse med indendørs fodbold og futsal efter den 29/10 (alle kampe).
Vær dog opmærksom på, at der fra den 29. oktober og fire uger frem er indført krav om mundbind, når man står op, på alle offentligt tilgængelige steder, indendørs. Dette gælder også offentligt tilgængelige lokaler i klubhuse eller lignende.
Særlige regler i Herfølge Boldklub for ALLE der overværer træning:
Forsamlingsforbuddet på 10 personer er gældende da I ikke er deltagende i træningen
Alle skal sidde (!! medbring klapstol eller lign) på behørigt afstand til træningen (eks. overværer man træningen på lille kunst skal man sidde på god afstand til banen fx 5 meter fra banderne. Er man 20 forældre til stede kan 10 forældre sidde på den ene side og 10 forældre på den anden side.).
Vi anbefaler - hvis det er muligt - at man afleverer sit barn og forlader området bagefter. Er man nødt til at blive til træningen henstiller vi til at man kun er spiller + en voksen til træningen. Altså ikke medbringer søskende osv.

Har man indendørs træning skal alle over 12 år bære mundbind når de træder indenfor - er man ikke deltagende i træningen skal man sidde ned under hele træningen (husk igen forsamlingsforbud på 10 personer). Mundbindet må kun tages af når man sidder ned eller man deltager i selve træningen.
Ingen fra U2 til U10 klæder om/går i bad i klubben, dette skal gøres hjemmefra. Er man meldt ind i klubben og mangler tøj kontakter man mette@hb.dk

ALLE SENIOR-HOLD
Der kan stadig holdes gang i fællesskabet omkring seniorfodbolden gennem træning i små grupper. Her skal I være opmærksomme på at overholde følgende retningslinjer:
Der må trænes i grupper af maksimum 10 personer (inkl. træner)
Der må ikke skiftes ud i grupperne undervejs i træningen
Forskellige grupper må på intet tidspunkt blande sig med hinanden under træningen
Hver gruppe skal træne i sin egen ”zone” (en zone kan fx være en tydeligt opmærket 5-mandsbane)
Anlægget skal derfor inddeles i klart adskilte zoner (min. to meter imellem hver bane)
Til afmærkning kan anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.

Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Grupperne må ikke have noget med hinanden at gøre. Det skal være fuldt adskilte træninger.
Der må ikke opholde sig personer i rummet mellem banerne eller andre steder rundt om banerne. Der må derfor ikke være tilskuere rundt om banen, da anlægget så kan opfattes som et stort område med for mange mennesker forsamlet.

Endvidere gælder 'Særlige regler i Herfølge Boldklub for ALLE der overværer træning' også for tilskuere til træning for alle over 21 (se længere oppe).
HJÆLP OS OG HINANDEN
Vi håber både børn, voksne, tilskuere, spillere og trænere vil hjælpe til at alt overholdes så vi ikke lukker ned.
Overholdes ovenstående ikke - lukkes træningen for det pågældende hold med det samme.
Herfølge Boldklub