Menu

Corona Lukket

image
09. december 2020 kl. 06:33

Klubhuset er lukket.

Tiltagene gælder indtil videre fra 9. december 2020 til 17. januar 2021.

Der er ingen adgang til klubhuset, udover servicepersonalet.
Skal man have adgang til klubhuset, skal man kontakte Formand Jannik Jacobsen
På 42 46 64 14. 

KULTUR-, IDRÆTS- OG FORENINGSFACILITETER

  • Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (med undtagelse af aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.
  • Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.
  • Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal også holde lukket for offentligheden.
  • Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer, der er lukket for offentligheden, før, under og efter udøvelse af deres idræt.
  • Der kan fortsat afvikles udendørs idræts- og kulturarrangementer med op til 500 siddende personer til stede. 
  • Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år finder ikke anvendelse frem til d 3. januar 2021. Der må herefter som udgangspunkt i denne periode kun være 10 personer til stede på samme sted samtidig i idræts- og foreningsaktiviteter.

MÅ MAN GÅ TIL ET FODBOLDSTÆVNE I ANDRE KOMMUNER, HVIS MAN BOR I EN AF DE BERØRTE KOMMUNER?

Det anbefales, at man, hvis man bor i en af kommunerne og bevæger sig uden for sin egen kommune, holder sig til de restriktioner og anbefalinger, som gælder det sted, man har bopæl. Det anbefales derfor, at man ikke gør ting, man opfordres til ikke at gøre/kan gøre i ens egen bopælskommune, i kommuner, hvor disse tiltag og restriktioner ikke gælder. Det betyder, at det anbefales, at man ikke deltager i kultur- og fritidstilbud, som f.eks. at gå i biografen, teateret, fitnesscenteret eller svømmehallen i en anden kommune end ens egen, hvis man bor i en af de berørte kommuner. På samme måde anbefales det, at man ikke tager på café, restaurant eller værtshus og/eller tage flere fra familien sammen på julehandel i en anden kommune end ens egen, hvis man bor i en af de berørte kommuner.

KAN FORENINGER FORTSÆTTE DERES AKTIVITETER?

Hvis der i et lokale (indendørsareal) udøves f.eks. idræts-, forenings eller fritidsaktiviteter, skal det holdes lukket for offentligheden. Dog er forsamlinger med et politisk eller meningsbefordrende øjemed ikke omfattet af forsamlingsforbuddet eller af reglerne om, at lokaler skal holdes lukket for offentligheden.

ER DER EFTER ÆNDRINGEN FORSKEL PÅ FORSAMLINGSFORBUDDET FOR BØRN OG UNGE OG VOKSNE?

Nej, undtagelsen for børn og unge finder ikke anvendelse i de berørte kommuner til frem til d. 3. januar. Der må derfor maksimalt deltage 10 personer i aktiviteter mv., uanset disses alder.