Menu

Ordinær generalforsamling 2022

image
09. februar 2022 kl. 10:57
Mandag d.28. februar 2022 - Kl. 19.30

Ordinær generalforsamling i Herfølge Boldklub

 

Mandag d.28. februar 2022 - Kl. 19.30

 

Gudmund Jørgensen lounge, Herfølge Stadion

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 • Valg af formand i de lige år
 • Valg af næstformand i de ulige år
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer i lige år
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer i ulige år
 • Valg af 1 – 2 suppleanter
 1. Eventuelt

 

Navne på kandidater, som ønskes opstillet til valg til bestyrelsen på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen jannik@hb.dk

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen og offentliggøres 7 dage før. jannik@hb.dk